Корейский Институт
в Центральной Азии
Корейский Институт
в Центральной Азии

Борбордук Азиядагы Корея институту

Институттун миссиясы:

Эмгек рыногунда атаандаштыкка жөндөмдүү компетенттүү кадрларды даярдоо аркылуу инсандын, коомдун жана мамлекеттин билим берүү кызматына, илимий изилдөөлөргө жана инновацияларга болгон керектөөлөрүн канааттандыруу .

Институттун стратегиясы
Максаты – билим берүүнүн сапатын жогорулатуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдоо.

Максаты – тереӊдетилген илимий изилдөөлөрдʏ жʏргʏзʏʏ ʏчʏн
сапаттуу окутууну,кызматташууну өнүктүрүү
Максаты – Кыргыз Республикасынын сап башында турганга ылайыктуу интеллектуалдык денгээли жогору, теориялык мүмкүнчүлүктөрдү практика жүзүндө көрсөтүүгө жөндөмдүү боло турган чыгармачыл, гармониялуу өнүккөн инсанды калыптандыруу.

Максаты – практикага багытталган сапаттуу изилдөөлөрдү жүргүзүү
Натыйжалуу ишкердик мамилени жана эл аралык өнөктөштүктү өнүктүрүү
Практикага багытталган алдыңкы изилдөөлөрдү уюштуруу

Кадрларды даярдоонун жана кесиптик-техникалык билим берүүнүн сапатын жогорулатуу
Натыйжалуу корпоративдик башкаруу, ресурстарды жана инфраструктураны өнүктүрүү
Борбордук Азиядагы Корея институту
КИЦА юридикалык жак болуп саналат,
салыктын идентификациялык номери жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү көрсөтүлгөн толук аталышы жазылган мөөрү бар. КИЦАнын башка мөөрлөрү, штамптары, өзүнүн аталышы жазылган бланктары, ошондой эле белгиленген тартипте катталган эмблемасы жана башка жекелештирүү каражаттары бар. КИЦА өз атынан мүлктүк жана жеке мүлктүк эмес укуктарга ээ болуп, ишке ашыра алат, ошондой эле Уставда көрсөтүлгөн милдеттерди тарта алат.

КИЦА өз алдынча баланска, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ачылган банктарда улуттук жана чет өлкөлүк валютада учурдагы эсептерге ээ жана оперативдүү башкаруу укугунда өзүнчө мүлккө ээ.
KICAнын негиздөөчүсү - Кыргыз Республикасынын жараны Шерикулова Минара Анарбековна.

Алгачкы мамлекеттик каттоодон өткөн датасы: 2017-жылдын 23-июнь
Юридикалык жакты мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүк :
GPYu сериясы № 0027369, 2017-жылдын 17-августу
Каттоо номери: 167220-3301-U-e
OKPO коду: 29990294
Салыктын идентификациялык номери: 02306201710020
Уюштуруу- укуктук формасы
- Мекеме.

Менчик формасы
- Жеке.
Галерея
Лицензиялар жана сертификаттар
КИЦА лицензиясы
Лицензия Лингвистика
Лицензия Регионоведение
Свидетельство
о государственной перегистрации юр. лица КИЦА
Лингвистика багытынын окуу программасы жана аккредитациядан өткөндʏгʏ тууралуу сертификаты
Тиркеме менен IT лицензиясы 2023
Лицензия Туризм
ККК регистр. сертификаты
КККнын кʏндʏзгʏ жана дистанттык негиздеги лицензиясы
Аккредитациядан өткөндʏгʏ тууралуу сертификаты 2023
Магистрдик сертификат
Документтер
Институттун стратегиясы
Максаты – билим берүүнүн сапатын жогорулатуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдоо.

Максаты – тереӊдетилген илимий изилдөөлөрдʏ жʏргʏзʏʏ ʏчʏн
сапаттуу окутууну,кызматташууну өнүктүрүү
Максаты – Кыргыз Республикасынын сап башында турганга ылайыктуу интеллектуалдык денгээли жогору, теориялык мүмкүнчүлүктөрдү практика жүзүндө көрсөтүүгө жөндөмдүү боло турган чыгармачыл, гармониялуу өнүккөн инсанды калыптандыруу.

Максаты – практикага багытталган сапаттуу изилдөөлөрдү жүргүзүү
Натыйжалуу ишкердик мамилени жана эл аралык өнөктөштүктү өнүктүрүү
Практикага багытталган алдыңкы изилдөөлөрдү уюштуруу

Кадрларды даярдоонун жана кесиптик-техникалык билим берүүнүн сапатын жогорулатуу
Натыйжалуу корпоративдик башкаруу, ресурстарды жана инфраструктураны өнүктүрүү