Корейский Институт
в Центральной Азии
Корейский Институт
в Центральной Азии
Презентации
Отчёт "TИЛ"
"Окуйбуз, изилдейбиз, жасабыз" долбоорунун отчёту
Чынгыз Айтматов - 95 жыл
Документы
Галерея
Жобо кыргыз тили
Мамлекеттик боюнча иш план
Мамлекеттик тилде иш кагаздарды жургузуунун улгусу