Преподователи и Ректоры

Суранова Каныкей Бактыбековна

Преподователи
И.Раззаков атындагы КМТУнун «Маалыматтык коопсуздук» адистиги боюнча бакалавр даражасындагы дипломдун ээси.
Окулуучу дисциплиналар:
Туризмдеги маалыматтык технологиялар, Алгоритмдердин негиздери.