Преподователи и Ректоры

Рыскулова Марина Кенешовна

Преподователи
Улук окутуучу. Магистр дисциплинасы –
«Көргөзмө ишмердүүлүгү, Туризмдеги транспорт, Курорттук иш-чараларды уюштуруу, Мейманкананы башкаруу, Кыргызстандын биологиялык ар түрдүүлүгү жана туризм»