Преподователи и Ректоры

Джумадылова Надира Джээнгазиевна

Преподователи
Эл аралык укук боюнча магистр даражасынын ээси.
Дипломатиялык жана консулдук кызмат, Борбордук Азиядагы интеграциялык процесстер, тышкы саясаттын негизги багыттары, региондогу мамлекеттердин тышкы саясаты, аймактык чыр-чатактар