Преподователи и Ректоры

Калчакеева Айгюль

Ректорат
РЕКТОРАТ
Окуу иштери боюнча проректор. Экономика илимдеринин кандидаты, доцент, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги.